×
TH/EN
เลือกสกุลเงิน
KIMBER K6S ด้ามยาง - HOGUE
ด้ามยาง KIMBER K6S มีร่องนิ้ว Kimber K6s DASA & DAO Bantam
คุณสมบัติสินค้า
แบรนด์ : HOGUE โมเดล : RUBBE GRIP รหัสจากผู้ผลิต : 4100X
ราคา:
1,300.00 บาท
ตัวเลือกสินค้า
กรุณาเลือกสีที่ต้องการ