×
TH/EN
เลือกสกุลเงิน
.12 ผ้าร้อยแกน (300 ชิ้น) - BUTCH'S
ผ้าร้อยแกนทำความสะอาดลำกล้อง ขนาด 3*3 นิ้ว สำหรับทำความสะอาดลำกล้องลูกซอง NO.10,12,16
คุณสมบัติสินค้า
แบรนด์ : BUTCH'S โมเดล : PATCH รหัสจากผู้ผลิต : 02911
ราคา:
850.00 บาท