×
TH/EN
เลือกสกุลเงิน
ISC12 - กล่องเก็บปืนสั้น -MTM
กล่องเก็บปืนสั้น ออกแบบมาให้บางกว่ากล่องปกติ 50% เพื่อใช้เก็บปืนหรือสิ่งของมีค่าอื่นๆภายในเซฟ ลักษณะกล่องเป็นพลาสติกใส สามารถมองเห็นสิ่งของที่เก็บไว้ได้ชัดเจน ขนาดภายนอก 12” x 7” x 1.8” ขนาดภายใน 11.5” x 6” x 1.6”
คุณสมบัติสินค้า
แบรนด์ : MTM รหัสจากผู้ผลิต : ISC12
ราคา:
600.00 บาท